beroerte herstel
Hand- en voettherapie voor neurologische aandoeningen en hersenletsel

Nu tijdelijk therapie aan huis

NU TIJDELIJK THERAPIE AAN HUIS

beroerte herstel

Bijna alle patiënten verbeteren hun motorische functies

BIJNA ALLE PATIËNTEN VERBETEREN HUN MOTORISCHE FUNCTIES

beroerte herstel

beroerte herstel met behulp van neurotechnologie

BEROERTE HERSTEL MET BEHULP VAN NEUROTECHNOLOGY

beroerte herstel

Bij de meeste patiënten vermindert de spasticiteit in vingers en pols

BIJ DE MEEESTE PATIËNTEN VERMINDERT DE SPASTICITEIT IN VINGERS EN POLS

beroerte herstel

Zelfs 10, 20 of 30 jaar na een beroerte of hersenletsel is herstel mogelijk

ZELFS NA 10, 20 OF 30 JAAR NA DE BEROERTE OF HERSENLETSEL IS HERSTEL MOGELIJK

Herstel na een beroerte of CVA, het kan!

Elk jaar krijgen zo’n 45.000 personen in Nederland een CVA (cerebro vasculair accident) ook wel bekend als beroerte, herseninfarct, hersenbloeding of TIA. Ongeveer 20 procent van deze mensen overlijdt hier aan in het eerste jaar. Zeker een derde van de mensen lijdt aan blijvende lichamelijke aandoeningen, die zelden volledig kunnen worden hersteld door standaardtherapieën.

beroerte herstel

“Als CVA patiënt weet ik hier alles van. Ook ik hield na een hersenbloeding in 2016 nog “restverschijnselen” over in de vorm van spier-spasmen in de rechter onderarm en voet, de vreemde sensatie dat arm en been zwaarder aanvoelen en beperkingen in de aansturing van hand en voet. Eind 2019 werd ik gewezen op de recoveriX hersteltherapie en omdat die in Nederland nog niet gedaan werd besloot ik uiteindelijk om zelf de therapie in Nederland te introduceren. Persoonlijk heb ik er inmiddels veel baat bij en ik nodig u uit om deze revolutionaire nieuwe therapie ook te gaan doen.”  Stephan van Lunzen – recoveriX therapeut

Met de recoveriX therapie heeft u daadwerkelijk een hernieuwde kans op revalidatie en herstel van een beroerte!

beroerte herstel

Hand- en voettherapie

RecoveriX is een innovatieve en unieke neurotechnologie voor de revalidatie van patiënten met een CVA of beroerte en patiënten met andere neurologische gebreken. Het helpt de patiënt om de functies van de bovenste en onderste ledematen terug te krijgen.

RecoveriX vult standaard fysiotherapie aan met de kans op een sneller en succesvoller herstel. Ook wanneer standaardtherapie geen verder voordeel meer oplevert, biedt recoveriX een tweede kans op verbetering Het kan worden gebruikt in de acute, subacute of chronische fase, zelfs decennia na de beroerte.

RecoveriX is de eerste therapie voor CVA revalidatie gebaseerd op neurotechnologie in Nederland en wordt wereldwijd gebruikt, van Japan over Europa tot Hawaï.

Het recoveriX effect

Er zijn meerdere positieve effecten te bereiken met de recoveriX CVA hersteltherapie, variërend van een afname van spasticiteit, tremor, verbetering van motorische bewegingen, passieve gewrichtsbewegingen, gevoeligheid en interessant genoeg, ook bij het lopen of gangbeeld.

Patiënten melden ook dat de bovenste en onderste ledematen warmer aanvoelen en vaak verbeteren ook de geheugen-, concentratie- en spraakfuncties.

99,9% van de patiënten verminderen spasticiteit in de vingers en de pols
99,9% van de patiënten verbeteren hun dagelijkse activiteiten
99% van de patiënten verbeteren hun grove motorische functies
99% van de patiënten verbeteren hun mentale prestaties
95% van de patiënten verbeteren hun fijne motoriek
95% van de patiënten verbeteren hun concentratie vermogen
0% bijwerkingen

Al deze positieve effecten kunnen worden verklaard door de activering van beide hersenhelften door de recoveriX therapie

beroerte herstel

RecoveriX maakte mijn leven weer de moeite waard. Sinds de therapie zijn mijn motorische functies in mijn rechterhand veel verbeterd. Ik leerde weer bewegen en mijn hand controleren en kreeg zelfs mijn baan als kapper terug. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Mijn arm en mijn hand behoren nu weer tot mijn lichaam.

Astrid Brandstettervoormalig recoveriX patiënt, Oostenrijk

Een beroerte kan uw bewegingsvermogen belemmeren of inperken, maar meestal niet uw vermogen om een beweging in te beelden. Stel je een hand- of voetbeweging voor, de verbeelding activeert bijna hetzelfde gebied in de hersenen als een echte hand- of voetbeweging. Dit is precies wat recoveriX gebruikt voor de CVA hersteltherapie! Met drie verschillende soorten neurologische feedback vergroot recoveriX uw kansen op herstel.

Inbeeldingsvermogen (Motor Imagery MI)

Stel je een hand- of voetbeweging voor. RecoveriX meet en analyseert hersengolven, die de motorische beelden weerspiegelen en bepalen of de motorische beelden correct waren. Zodra motorische beelden zijn herkend, worden virtual reality (beeld op de monitor) en functionele elektrische stimulatie geactiveerd (middels elektrodes op de arm).

Virtual Reality (VR)

De simulatie op het scherm maakt de beweging zichtbaar. Patiënten zitten voor een scherm, waar ze de armen en handen van een avatar zien. Dit geeft patiënten het gevoel hun eigen bewegingen voor een spiegel te bekijken. Als recoveriX de denkbeeldige beweging herkent (zoals een beweging met de rechterhand), beweegt de avatar ook de rechterhand.

Functionele Elekto Stimulatie (FES)

Voor deze stimulatie worden twee elektroden op de dorsiflexoren van de pols geplaatst. Als het systeem een juiste denkbeeldige beweging herkent, worden de spieren elektrisch gestimuleerd, waardoor een echte beweging ontstaat. De hersenen krijgen dit signaal ook en dit helpt uw brein om opnieuw te leren hoe u bewegingen kunt initiëren en kan uitvoeren.

De positieve effecten

De verantwoordelijke hersengebieden worden geactiveerd door de motorische beelden, wat de elasticiteit van de hersenen bevordert. In tegenstelling tot conventionele fysiotherapie, garandeert de Brain Computer Interface dat daadwerkelijke bewegingen alleen plaatsvinden als mensen zich de bijbehorende beweging voorstellen.
De gelijktijdige activering van relevante hersengebieden en perifere neuronen stimuleert het Hebbische leren.

De positieve effecten

Deze realtime feedback is heel gemakkelijk te begrijpen. Als een patiënt zich een beweging voorstelt, voert de avatar de beweging uit.
De ervaring is vergelijkbaar met jezelf in een spiegel bekijken. Het kan de activering van spiegelneuronen vergemakkelijken.

De positieve effecten

Door actieve beweging krijgt de patiënt duidelijke, gebruiksvriendelijke feedback naar de hersenen. Je stelt je een beweging voor en je kunt je lichaam dienovereenkomstig zien bewegen.
De patiënt is gemotiveerd omdat de ervaring de patiënt herhaaldelijk herinnert aan het gewenste doel: weer goed kunnen bewegen.

“Hier in Finland hebben wordt de recoveriX hersteltherapie inmiddels vergoed door de verzekeraars, die de behandeling volledig dekt.”

Ville Tuominenvan Fysioline Oy, Finse distributeur

Vroeg herstel in de acute fase van een CVA

Wanneer patiënten een beroerte krijgen, worden ze in het ziekenhuis opgenomen. In deze acute fase is revalidatie het meest relevant en bepaalt het succes van het meestal langdurige herstelproces. RecoveriX is gemakkelijk te gebruiken en mobiel en kan ook worden gebruikt bij patiënten aan het bed.

Holistische CVA hersteltherapie

Patiënten missen vaak vervolg therapieën om hun motorische functies te verbeteren. Dit is waar recoveriX training een nieuwe kans biedt! RecoveriX traint de hersenen en vult daarom standaard fysiotherapie aan in de subacute of chronische fase – zelfs decennia na de beroerte.

Maak een nieuwe start!

Waar andere therapieën stoppen, begint recoveriX om uw hersenen te helpen verloren functies weer terug te krijgen. Het kan uw situatie zelfs jaren na de beroerte verbeteren, ook wanneer andere therapieën nauwelijks merkbaar succes meer bieden.

Word ook recoveriX therapeut

Het concept van de RecoveriX franchise stelt ziekenhuizen, revalidatiecentra, neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, neurofeedbacktherapeuten of elektrotherapeuten die motorische handicaps behandelen in staat om hun concurrentievoordeel te behalen met de herstellende neurotechnologie. Je wordt uitgerust met recoveriX neurotechnologie en krijgt een intensieve training in het hanteren en therapie proces. Dit stelt u in staat om een expert op het gebied van recoveriX hersteltherapie te worden en patiënten met recoveriX te trainen.

recoveriX succes verhalen